Huvudman

Välkommen att bli Huvudman i Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC!

Huvudmannaskap i MTC ger dig och ditt företag tillgång till det bästa från aktuell forskning inom marknadsområdet. Du blir delaktig i ett spännande nätverk av branschöverskridande kontakter och kunskapsutbyten mellan engagerade praktiker från olika kategorier företag och med ledande forskare från högskolor och universitet i Sverige och internationellt.

Du och ditt företag får genom MTCs nätverk som Huvudman möjlighet att

  • delta med personer på ledningsnivå i konkurrensneutralt sammansatta möten i olika mötes-koncept som Focus-grupper, Future Outlooks-seminarier och Rundabordssamtal, med inriktning på marknadsfrågor av vital betydelse för det egna företagets verksamhets- och affärsutveckling,

  • själv initiera och påverka ämnesval för MTCs aktiviteter

  • ingå i nyskapande FoU-projekt inom marknadsområdet utifrån det egna företagets aktuella frågor och behov genom en nära och aktiv samverkan med akademi och näringsliv

  • ta del av nya, intressanta böcker och rapporter, presentationer av företag och konferenser på marknaden genom nyhetsbrev, publikationer och MTCs webbtjänst.

Är du intresserad av att bli huvudman, kontakta MTC:s föreståndare:

Staffan Movin (staffan.movin@mtcstiftelsen.se 08-586 175 90)

Här hittar du MTCs prospekt »