MTC Publikationer

Under de år som MTC varit verksamma har stiftelsen varit delaktig i en mängd projekt. Här har vi samlat en del rapporter och böcker som MTC har publicerat och varit delaktiga i:

Managing industrial service in dynamic landscapes A flexibility perspective

Three years ago, a number of leading industrial companies in Sweden decided to participate in a project called Flexkraft – flexible business solutions for sustainable competitiveness. They all shared the objective of gaining a better understanding of drivers, methods and implications in order to successfully manage the transition from being mainly a product-based company to becoming increasingly service-based.

This transition requires flexibility on several levels: strategic, tactical and operational.In this report, we present models and methods to manage flexibility in a service-minded approach. The models presented should not be seen as a universal key or a straight roadmap – but rather a way of analysing given situations, of providing an overview that can help companies make better-informed decisions.

This report was written mainly for senior management, business developers and staff responsible for services and industrial offerings. In it, we share learning and experiences from the project with references to the participating companies. We hope it will bring new insights that can be applied in your own transition.

Skriften går att beställa av marie.wahlstrom@mtcstiftelsen.se och kostar då 150 kr (ex moms)

Mobilisering för Innovation

är baserad på genomförda intervjuer med 11 koncernledare i ledande svenska företag kring tjänsteinnovationer och näringslivets omställning mot en mer tjänstebaseradaffär. Dialogerna fokuserar på affärsöverväganden i relation till ”tjänstefiering”, och arbetet med innovation i allmänhet och tjänsteinnovation i synnerhet. Genom att intervjua vd:ar och styrelseproffs har studien gjort det möjligt att lyfta perspektivet och sätta in tjänstefiering i en kontext med företagens övriga utmaningar kring förnyelse och innovation.

Skriften går att beställa av marie.wahlstrom@mtcstiftelsen.se och kostar då 150 kr (ex moms)

Tänk om marknad

tar upp den nya marknadslogiken som håller på att växa fram. Vad den nya marknadslogiken gör är att fånga upp och sammanfatta en modernare syn på marknad, marknadsföring, produkter, tjänster, värde, utbyte etc. Det nya synsättet har en sprängkraft på hur företag och organisationer kan komma att betrakta kunder och kundinvolvering, hur mål och strategier formuleras och hur verksamheter organiseras.

Skriften är författad av DIHR Håkan Bergendahl i samarbete med Per Kristensson, docent och forskare vid Centrum för tjänsteforskning i Karlstad. Den är en populär introduktion till den nya marknadslogik som nu utvecklas över den industrialiserade världen.

Skriften kan laddas ner som pdf: Tänk om marknad
eller beställas i tryckt version ( marie.wahlstrom@mtcstiftelsen.se), då kostar skriften 150 kr (exklusive moms).

Framtidens handel

Syftet med skriften är att ge impulser till nya tankar och insikter till strategisk nytta för handelns aktörer. MTC vill också med skriften som underlag, fortsätta att fördjupa dialogen och på traditionellt MTC-sätt, forma spännandemötesplatser.

Läs mer om skriften, och om frukostseminariet där den presenterades »
Där går det även att både ladda ner skriften som pdf eller beställa den från MTC Stiftelsen

Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad Tillverkningsindustri

– Med sikte på 30-60% intäktsökning

Det finns en stor samsyn bland företagen att med ett ökat tjänsteutbud kunna öka omsättningen i storleksordningen 30-60%.

MTC har på uppdrag av VINNOVA genomfört en studie med ett strategiskt och affärsrelaterat perspektiv på industrins frågor om utveckling inom tjänsteområdet. Syftet är att ytterligare konkretisera och fördjupa analysen av industriföretagens utmaningar och kunskapsbehov inom tjänsteområdet.

Studien har genomförts i en nära och interaktiv dialog i en serie workshops med ledande industriföretag som ABB Robotics, AGA, Alfa Laval, Ericsson, SAAB Aerotech, SKF, SSAB, Tetra Pak samt Volvo Group.

Rapporten finns både på svenska och engelska. VINNOVA rapport ISBN 978-91-85959-92-1 Rapporten går att ladda ner

Creating Business out of Industrial Offerings

Two and a half years ago, a number of leading companies decided to participate in a new project, ‘Developing Industrial Offerings – DInO’. They all had the objective to better understand drivers, methods, and implications for the successful management of the transition from being a mainly product oriented company, towards becoming increasingly service oriented.

Order the report » for 150 SEK (not including VAT or shipping

LARS-GUNNAR MATTSSON (RED.)

Marknadsorientering Myter och möjligheter (2008)

Företag måste vara marknadsorienterade för att kunna växa och vara lönsamma! Framgångsrik marknadsorientering kräver kunskaper om hur marknader förändras och fungerar. Det gäller att inte fastna i myter och vanföreställningar. I denna unika bok, utgiven i samarbete med MTC, ger ledande svenska marknads- och marknadsföringsforskare, varav 19 professorer i företagsekonomi, sina synpunkter på marknadsorienteringens myter och möjligheter.

De gör det med utgångspunkt i sin omfattande forskning om interaktion, relationer och marknadsnätverk. I 18 kapitel behandlas hur marknadsorienteringen påverkas av bl.a. globalisering, informations och produktionsteknologi, tjänsteutveckling, näringspolitik och relationen mellan samarbete och konkurrens. Boken ger en praktiskt och teoretiskt grundad helhetsbild med många illustrativa företagsexempel.

Den vänder sig i första hand till beslutsfattare i näringslivet, men är också lämplig som kurslitteratur.

Boken är utgiven på Liber, ISBN 978-91-47-08892-8

Läs mer om boken, och dess författare här »

Slutrapport i form av kompendier till Industrial After Sales Services (IASS).

Att öka marginalerna i eftermarknaden genom industrialisering av tjänster. 2006

 

Industrializing After Sales Services » – det övergripande projektet


Value Creation » – hur eftermarknadstjänster kan öppna och driva affärsutveckling


Customer touch-points » – förståelse för kundperspektivet och ökad kundmedverkan i tjänsteutveckling, med hjälp av designmetoder


Cost efficiency » – hur man förbättrar effektiviteten i tjänsteutvecklingsprocessen


Prices and contracts for service selling » – servicekontrakt och prismodeller

 

Kompendierna går att ladda ner direkt från vår hemsida.

Morgondagens Tjänster

(2003)

Utveckling och konsumtion av device-förmedlade digitala tjänster. Slutsatser och erfarenheter från forsknings- och utvecklingsprojektet Morgondagens Tjänster, i partnerskap mellan näringsliv, akademi och samhälle.

ISBN 91-971430-3-0

eller beställ boken här »

E-business value creation

(2002)

A future-oriented and though stimulating booklet about electronic business between companies, e-B2B, based on hands-on experiences and knowledge sharing management dialogues involving participating companies of the e-B2B industry research projekct. It is prepared and produced by the Foundation of Marketing Technology Centre, MTC, in cooperation with Linköpings University.

ISBN 91-971430-2-2