Forskningsstiftelsen MTC, Marknadstekniskt Centrum

(c/o Handelshögskolan)
Box 6501
SE-113 83 Stockholm
SWEDEN

Visit: Holländargatan 32

Phone: +46 8 586 175 00

E-mail: info@mtcstiftelsen.se

Forskningsstiftelsen MTC
Marknadstekniskt Centrum

Box 45180
SE-104 30 Stockholm
Visit: Sveavägen 63
E-mail: info@mtcstiftelsen.se
Phone: +46 8 586 175 24
Fax: +46 8 31 43 60
MTC founding:
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Stiftelsen IFL