Inköpsforskning, ett nytt nationellt center

MTC är plattformen för ett nytt center kring inköpsforskning.…

Nytt nationellt center för inköpsforskning

EFFSO Group AB stödjer nationellt center för inköpsforskningFör…

Ny styrelse för MTC!

En ny styrelse för stiftelsen är nu invald. Den består av…

Managing Digital Transformation

Nu kan du beställa boken Managing Digital Transformation för…

the Digital Change

Just nu pågår arbetet med att producer en bok, samt en publik…

Kunskapsbaserad marknadsföring

Den 1 februari inbjöd MTC tillsammans med Annonsörsföreningen…

Projektet ”Analys av Ekosystem med IoT” - halvvägs

Under 2016 har MTC varit delprojektledare för ett par områden…

Skapa kundvärde i Världsklass

Den 17 mars 2016 medverkade MTC med inspirationsföreläsningar…

Ekosystem för Internet of Things

MTC samverkar med KTH Wireless (Inst för Kommunikationssystem)…

Progressiv digital utveckling – nytt Vinnova-finansierat projekt

Under drygt ett år framåt kommer MTC, tillsammans med bland annat Handelshögskolan i Stockholm och KTH, driva ett projekt som strävar efter att öka den digitala förändringshastigheten hos organisationer. Detta genom att tydliggöra exempel på hur de tar sig an möjligheterna och hanterar riskerna med en digital omställning. Primärmålgruppen är inte de heldigitaliserade företagen, utan snarare de företag som har eller kommer att ha en stor del av sin verksamhet digitaliserad. Det omfattar både privat och offentlig sektor.

Vi kommer gemensamt sammanställa och ta tillvara på den kunskap som genererats i flera stora projekt om digital innovation och organisation. Utöver det kommer vi att utveckla och testa nya verktyg som möjliggör att flera parter aktivt kan lära sig från hur företag har organiserat sin verksamhet för att nå framgång i digitala satsningar. De interaktiva verktyg som blir resultatet av projektet kommer lyfter fram verkliga case som behandlar de affärsstrategiska utmaningarna med digitalisering.

För att komplettera casen och möjliggöra ökad kunskap om digitalomställning kommer vi under 2017 arbeta fram en antologi med kunskapsinnehåll genererad från forskningsprojekt i framkant. Antologin kommer skrivas för en management-målgrupp. Den kommer innehålla både case och tydliggöra möjliga ageranden för framgångsrik digitalisering. I anslutning till antologin kommer även ett publikt seminarium genomföras.

Uppskattad samverkan IUC och MTC – tjänsteaddering

Under 2016 har MTC varit stödjande till Industrins utvecklingscentra i Jämtland, IUC Z, genom att stödja ett urval av mindre företag i deras omställningsprocess till en mer tjänstebaserad verksamhet. Det första projektet har precis avslutats med ett tydligt värdefullt output hos de deltagande företagen.

Ett av företagen ändrade sin affärsidé under programmet, från enbart tillverkning till att utöver detta addera 4 tjänsteområden. Innan vi nådde slutredovisning hade företaget tjänat 250.000 kr extra på sista raden utan att ha investerat en enda krona i vare sig mer personal eller utrustning.

Projektet har haft tre målsättningar

  • Öka deltagarnas kunskap om den förändrade marknadslogiken, och att vidga perspektivet på innebörden av förändrade marknadsvillkor.
  • Öka kunskapen om tjänsteerbjudandets möjligheter och vad som krävs visavi förnyelse i affär och organisation.
  • Konkretisera strategiska handlingsalternativ och utvecklingsplaner för att utveckla affären mot en högre andel service och tjänster.

En viktig lärdom som processen synliggjorde för respektive företagsverksamhet var att en förändrad marknadslogik öppnar upp för nya tjänster, samt att den även förändrar företagets roll på marknaden. För att företagen ska kunna tillgodogöra sig de nya möjligheterna med digitalisering krävs att de förstår vilka affärslogiker som gäller för olika affärer, tjänster eller erbjudanden och att de kan anpassar sina affärsmodeller till dessa.

Den intressanta samverkan mellan MTC och IUC Z var att utnyttja den tjänstekompetens som forskningen och MTC har genererat under årens lopp genom att sätta den i händerna på mindre företag, som kräver tydlig koppling till affär och realiserbarhet.

För mer information, ta kontakt med Johan Follin
johan.follin@mtcstiftelsen.se
Tel: 070 561 21 20

Copyright © Forskningsstiftelsen MTC - Alla rättigheter är reserverade.