slide_0slide_1

Hem

Skapa kundvärde i världsklass

För att vara framgångsrik i den starkt konkurrensutsatta stålindustrin, måste svenska företag fortsätta att utveckla ett ännu större värde för sina kunder. Det behövs ett starkt fokus, och nya sätt att leverera kundvärde i världsklass.

Välkommen till en inspirationsföreläsning

Den 12 november kl 9:00-12:00, med efterföljande mingellunch
Lokal: Elmia Meetings, Elmiavägen 11, Jönköping

Under detta seminarium om erbjudanden kommer talare presentera insikter om hur man ska förstå kundernas värderingar, hur kundvärde kan integreras som en del av utvecklingen av anpassade erbjudanden samt hur man kan öka kundvärdesförsäljningen, bland annat

Läs mer >
eller anmäl dig senast den 6 november till: info@mtcstiftelsen.se

——————————————————————————————————-

EdTech Sweden

EdTech Sweden är en exklusiv konferens för beslutsfattare inom högre utbildning, corporate education, myndigheter, näringsliv och politik där finns anledning att utnyttja Educational Technology för att kostnadseffektivt öka resultat och skapa en modern struktur som möter framtidens kompetenskrav. Det handlar ytterst om konkurrenskraft på individ, organisation och nationell nivå.

Den 12-13 november presenteras konferensen Bridging the Gap. Vi bygger ett starkt nätverk för att utbyta erfarenheter, inspireras och kontinuerligt uppdateras kring frågor om utveckling och omvärldsbevakning. Konferensen har ett uttalat mål om “att göra” och inte bara prata, därför lägger vi upp dagarna med en hög grad av interaktivitet. Det är dags att gå från ord till handling och tillsammans skapa en arena för förståelsen av EdTech, användandet av EdTech och vikten av att utbildningsanordnare/chefer och beslutsfattare förstår vikten av att ”ställa om”. Man behöver samordna kompetens kring lösningar som fungerar och strategier för hur dessa implementeras och får kraft i lärprocesserna på alla nivåer.

Läs mer om EdTech Sweden >

——————————————————————————————————

Lunchseminarium: Vad är Upplevelseekonomin 4.0?

Välkommen på lunchseminarium om Upplevelseekonomi
den 19 november, kl 12:00-13:00 (enklare mingellunch från kl 11:30)

Det har gått drygt ett och ett halvt decennium sedan begreppet upplevelseekonomi (eng. Experience Economy) myntades. Innan dess talade i stort sett ingen om upplevelsemarknadsföring och ännu färre om ”Experience Management” eller ”User Experience”. Idén om att fokusera på konsumentens upplevelser fanns visserligen – mest hos marknadsförare och en del akademiker – men bara ett fåtal företag hade på allvar förstått nyttan av att arbeta med upplevelser ur ett systematiskt och strategiskt perspektiv. Idag är det många företag som arbetar aktivt med upplevelser och både möjligheter och utmaningar inom området är större än någonsin.

Under detta seminarium kommer ni att få höra Niklas Gustafsson, KTH Professional Education, svara på frågor som:

  • Hur arbetar framgångsrika företag med att skapa upplevelser idag?
  • Vari ligger svårigheterna och möjligheterna?
  • Hur kommer det att se ut i framtiden – i upplevelseekonomin 4.0?
  • Och hur påverkar detta dig och ditt företag?

Anmäla dig här >

Copyright © Forskningsstiftelsen MTC
Alla rättigheter reserverade