slide_0slide_1

Hem

Communicating Sustainability – Green Media Choice and Communication Effectivness

What are the pitfalls of communicating sustainability? Does the choice of the medium itself, by which a company’s advertising message is carried, communicate something about that company’s responsibility and commitment to care for the green environment based on consumers’ eco-harmful media perceptions?

In line with an increasing growth in socially-conscious consumerism, implementing effective strategies for corporate sustainability is becoming more and more important. Current corporate sustainability strategies tend to put a major focus on a company’s products, its packaging and its production processes. In terms of communicating sustainability, focus is most often put on message content without taking into account the medium itself that carries the message.

Claudia Rademaker, HHS,  will address these topics by way of creating discussions around practical examples and by presenting some of her empirical studies.

Topics for the day:

  • Socially-conscious consumerism: just passing trend or here to stay?
  • Communicating sustainability
  • Communication effectiveness of green media choice

Read more and sign up for the lunch-seminair, which will be held in English, on March 26th »  

————————————————————————————————

Fokus på industriell tjänsteutveckling för strategisk förnyelse och lönsam tillväxt

Det nya affärslandskapet förändrar perspektivet på var och hur tillväxt skapas. Utifrån nära dialoger och serier av utvecklingsprojekt med industriföretagen ser vi att det finns en stark enighet om att lönsamheten flyttar till service och tjänsteintäkter, men också att det finns utmaningar. Ofta blir perspektiven för snäva, vilket då begränsar möjligheterna. Endast en fjärdedel av industriföretagen anser att de lyckas mobilisera i affär och organisation på ett sätt som gör att man stärker konkurrensmöjligheterna för tillväxt i ett nytt affärslandskap.

MTC bjuder in till Challengegrupp
– Industriell tjänsteutveckling för strategisk förnyelse och tillväxt

MTC:s Challengegrupp är en lösningsorienterad metod för att kreativt analysera och processa i komplexa utmaningar. 5 – 10 företag (konkurrensneutrala) möts i detta projekt vid tre tillfällen. Lösningsorienterade diskussioner och erfarenhetsutbyte skapar företagsanpassade idéer och resultat som hela gruppen kan dra nytta av. Inspel från forskning ger reflektioner och ytterligare dimensioner på möjliga lösningar på de utmaningar som företagen presenterar.

Syftet med projektet är att vidga perspektivet på tillväxt genom att lyfta behoven av samsyn och mobilisering inom tre huvudområden:
- innovation och kundorientering,
- erbjudandeutveckling, affärslogik och affärsmodeller,
- ledarskap, organisationskultur samt governance.

Hur kan företaget hantera de utmaningar som varje område i sig innebär och som samtidigt spänner över olika kompetenser och ledarskap? Vad krävs i perspektivskifte? Hur säkerställer företaget att man har rätt verktyg och processer för att anpassa sig till och utnyttja marknadsförändringarna. Hur kan man bättre förstå, tolka och agera på dessa?

MTC Challengegrupp Industriell tjänsteutveckling för lönsam tillväxt

 

Copyright © Forskningsstiftelsen MTC
Alla rättigheter reserverade