Uppskattad samverkan IUC och MTC – tjänsteaddering

Under 2016 har MTC varit stödjande till Industrins utvecklingscentra i Jämtland, IUC Z, genom att stödja ett urval av mindre företag i deras omställningsprocess till en mer tjänstebaserad verksamhet. Det första projektet har precis avslutats med ett tydligt värdefullt output hos de deltagande företagen.

Ett av företagen ändrade sin affärsidé under programmet, från enbart tillverkning till att utöver detta addera 4 tjänsteområden. Innan vi nådde slutredovisning hade företaget tjänat 250.000 kr extra på sista raden utan att ha investerat en enda krona i vare sig mer personal eller utrustning.

Projektet har haft tre målsättningar

Öka deltagarnas kunskap om den förändrade marknadslogiken, och att vidga perspektivet på innebörden av förändrade marknadsvillkor.
Öka kunskapen om tjänsteerbjudandets möjligheter och vad som krävs visavi förnyelse i affär och organisation.
Konkretisera strategiska handlingsalternativ och utvecklingsplaner för att utveckla affären mot en högre andel service och tjänster.

En viktig lärdom som processen synliggjorde för respektive företagsverksamhet var att en förändrad marknadslogik öppnar upp för nya tjänster, samt att den även förändrar företagets roll på marknaden. För att företagen ska kunna tillgodogöra sig de nya möjligheterna med digitalisering krävs att de förstår vilka affärslogiker som gäller för olika affärer, tjänster eller erbjudanden och att de kan anpassar sina affärsmodeller till dessa.

Den intressanta samverkan mellan MTC och IUC Z var att utnyttja den tjänstekompetens som forskningen och MTC har genererat under årens lopp genom att sätta den i händerna på mindre företag, som kräver tydlig koppling till affär och realiserbarhet.

För mer information, ta kontakt med Johan Follin
johan.follin@mtcstiftelsen.se
Tel: 070 561 21 20