I styrelsen för stiftelsen MTC ingår:

Sven-Anders Stegare, Ordf
Staffan Movin, Föreståndare
Mattias Hultheimer
Hans Kjellberg
Per Andersson