Skapa kundvärde i världsklass

För att vara framgångsrik i den starkt konkurrensutsatta stålindustrin, måste svenska företag fortsätta att utveckla ett ännu större värde för sina kunder. Det behövs ett starkt fokus, och nya sätt att leverera kundvärde i världsklass.

Välkommen till en inspirationsföreläsning

Den 12 november kl 9:00-12:00, med efterföljande mingellunch
Lokal: Elmia Meetings, Elmiavägen 11, Jönköping

Under detta seminarium om erbjudanden kommer talare presentera insikter om hur man ska förstå kundernas värderingar, hur kundvärde kan integreras som en del av utvecklingen av anpassade erbjudanden samt hur man kan öka kundvärdesförsäljningen, bland annat.

Här kan du se en kort introduktion till Value-Based Selling från en av våra talare >

Läs mer >
eller anmäl dig senast den 6 november till: info@mtcstiftelsen.se