Skapa kundvärde i Världsklass

Den 17 mars 2016 medverkade MTC med inspirationsföreläsningar kring temat att skapa kundvärde i världsklass. Kring temat spelades det även in korta inslag på video. Några av dem var:

Professor Björn Axelsson, HHS, som pratar om inköp och kundvärde .

Professor Johnny Lind, som tar upp aspekter på Ekonomistyrning och kundrelationer.

Vill du se inläggen, kontakta oss på MTC.