Litteratur, rapporter och artiklar

Beyond products
”Beyond Products” är titeln på en artikel skriven av Stephen W Brown, Arizona State Univ, USA, Anders Gustafsson, CTF  och Lars Witell, CTF, som publicerades i The Wall Street Journal.

Artikeln handlar om hur tillverkande företag ökar sitt fokus på tjänster och hur detta kan göras på ett framgångsrikt sätt. Läs »

Value in use through service experience
Artikel Sandström et al, 2008 »

Key strategies for the successful involvement of customers in the co-creation of new technology-based services
Artikel Kristensson et al, 2008 »

Future Outlook, Karstad
Ny bok som vill väcka intresse och ge kunskap »
Artikel från CTF News nr 1 2009

Konsumtionsmakt 2.0
Artikel Internetworld nr 11, 2008 »
Läs rapporten Konsumtionsmakt 2.0 »

Marknadskommunikation
Marknadskommunikation är viktig, eftersom en god och effektiv kontakt mellan företaget och dess målgrupper bidrar till att öka bolagets intäkter, stärka dess varumärke och underlätta identifieringen av de lönsammaste kunderna.

Rita Mårtensons Marknadskommunikation riktar sig både till den akademiska världen och till näringslivet då den integrerar nyheter från forskningsfronten med kunskap om de beslut som den praktiskt verksamme marknadsföraren måste fatta.

Boken är uppbyggd kring de tre hörnstenarna marknadskommunikation, varumärken och kunder. Perspektivet är såväl taktiskt som strategiskt. Innehållet i boken spänner från konsument-psykologisk detaljkunskap till kapitel som tar ett helhetsperspektiv där marknadskommunikationsbesluten sätts i relation till företagets övergripande mål och resultat.
ISBN 9789144023182

Marknadsorientering Myter och möjligheter

Artikel i Lundaekonomen, med Ulf Elg »

LARS-GUNNAR MATTSSON (RED.)
Marknadsorientering  Myter och möjligheter
Företag måste vara marknadsorienterade för att kunna växa och vara lönsamma! Framgångsrik marknadsorientering kräver kunskaper om hur marknader förändras och fungerar. Det gäller att inte fastna i myter och vanföreställningar. I denna unika bok, utgiven i samarbete med MTC, ger ledande svenska marknads- och marknadsföringsforskare, varav 19 professorer i företagsekonomi, sina synpunkter på marknadsorienteringens myter och möjligheter.

De gör detmed utgångspunkt i sin omfattande forskning om interaktion, relationer och marknadsnätverk. I 18 kapitel behandlas hur marknadsorienteringen påverkas av bl.a. globalisering, informations och produktionsteknologi, tjänsteutveckling, näringspolitik och relationen mellan samarbete och konkurrens. Boken ger en praktiskt och teoretiskt grundad helhetsbild med många illustrativa företagsexempel. Den vänder sig i första hand till beslutsfattare i näringslivet, men är också lämplig som kurslitteratur.
Boken är utgiven på Liber, ISBN 978-91-47-08892-8

Läs mer om boken och dess författare här »

Marknadsföring i butik
Av alla produkter och varumärken som finns i en butik blir kunden troligtvis bara medveten om mindre än en procent. Med enkla visuella knep går det att påverka vilka produkter som uppmärksammas och hur intrycken tolkas. Detta ger den som arbetar i en butik enorma möjligheter, men det ställer också krav. För att kunna kommunicera på ett bra sätt med kunderna gäller det för detaljisten att känna till hur dessa framförallt visuella regler fungerar.

Av Sveriges Marknadsförbund utsedd till årets marknadsföringsbok 2007. Boken är utgiven på Liber, författare Jens Nordfält. ISBN 91-47-087668

Beyond Mobility
The book’s title metaphor “Beyond Mobility” brings forth a number of questions and potential developments for the future. Mobile telephony has evolved beyond voice communication and on to further services, such as basic Internet access, mail, and mobile TV. It is however still unclear what value this development creates, and for whom. There is reason to talk about a new phase, bound to encompass a far more complex set of market situations.

Författare: Per Andersson; Ulf Essler; Bertil Thorngren (Eds)
Boken är utgiven på Studentlitteratur. ISBN: 9789144049281

Internationell Marknadsanalys
– teorier, modeller och metoder

Boken baseras på empiriska resultat från forskningsprojekt och praxis, och behandlar bl a hur man ”grovgallrar utlandsmarknader, uppskattar deras storlek, hur efterfrågan ser ut, och bl. a vilka faktorer, som är viktiga vid uppskattning av efterfrågan. Vidare diskuteras marknads-segmentering, och olika typer av det, samt segmenteringsstrategier.

Författarna, Josef Molnár, docent och Margreth Nilsson Moln, universitetslektor är forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Boken är utgiven på Kompendiet AB, Göteborg 2007,
ISBN 978-91-633-1113-0

Involving Customers in New Service Development
Boken handlar om hur företag kan involvera kunder och användare för att lära tillsammans med dem om service/tjänstebaserad affärsutveckling. Den presenterar en rad olika ansatser, metoder och resultat från fallstudier genomförda i både tjänste- och tillverkningsföretag med fokus på att skapa värde för kund genom tjänster. Författarna argumenterar för att boken ger en bättre förståelse av den affärspotential, som kan realiseras genom kundinvolvering.

Författarna är Bo Edvardsson, Anders Gustafsson, Per Kristensson, Peter Magnusson och Jonas Matting,Karlstad universitet och Centrum för Tjänsteforskning. Boken är utgiven på Imperial College Press,
ISBN 1-86094-669-0

The Service Dominant Logic of Marketing

Det finns tydliga trender av att marknader och marknaders förutsättningar ”tjänstefieras”. ”Traditionell” tillverkande industri bygger t ex allt mer av sin marknadsnärvaro på erbjudanden av tjänster och produkter i samverkan. I IVAs projekt Framtidens näringsliv talas det också om att det sker en ”tjänstefiering” av samtliga branscher. Samtidigt som nya marknadskartbilder synliggörs ser vi också början till framväxten av en ny forskningsinriktning, som domineras av en tjänstelogik.

The Service Dominant Logic of Marketing med redaktörerna Robert F Lusch, professor i marketing vid University of Arizona och Stephen L Vargo, professor i marketing vid University of Hawaii, är boken, som presenterar ” a new paradigm for the marketing discipline”. Bland författarna finns också Evert Gummesson, professor vid Stockholms Unviersitet.

I den varudominerande logiken av marketing är fokus “the exchange of output and discrete activities”, medan det i servicelogiken är fokus på kund, processer och kontinuerliga flöden. Snarare än att företag marknadsför saker till kunder sker marknadsföringen tillsammans med kunder och alla partners i ett företags totala värde – nätverk. Det är också väsentligt att kunna särskilja tjänster som “står på egna ben” och tjänster som en del i en produkt.

Boken är utgiven på M E Sharpe, ISBN 0-7656-1491-X

Snart avslöjas myter om marknaden

Intervju med Lars-Gunnar Mattsson, från IVA Aktuellt 8 /2007 »
redaktör för boken Det Marknadsorienterade Näringslivet.

Är marknadsorienterade företag mer framgångsrika än andra?

Intervju med Ulf Elg, Lunds Universitet »

Morgondagens Tjänster. 2003

Utveckling och konsumtion av device-förmedlade digitala tjänster. Slutsatser och erfarenheter från forsknings- och utvecklingsprojektet Morgondagens Tjänster, i partnerskap mellan näringsliv, akademi och samhälle.

ISBN 91-971430-3-0

Läs mer »

eller beställ boken här »

Värdet av förtroende. 2006

Tsunamikatastrofen, Motala kommun, finansmarknaden, Skandia, elbolagen, Enron, revisorer, datasäkerhet…
Hur värdefullt är det att ha andras förtroende och vad kostar det att förlora det? Vi kan inte längre lita på att staten finns där när vi behöver den som mest. Medborgarna förväntas ta ett större eget ansvar för sina liv och handlingar. Ger detta dem större individuell frihet eller är det ett sätt för staten och företagen att frånsvära sig allt ansvar för medborgarnas beslut?

Som medborgare är vi utöver staten dessutom beroende av företag för vår välfärd och framtidstro. Det är dock inte givet att företagsledningar utrustade med bonussystem och fallskärmsavtal arbetar för företagets eller samhällets bästa. I den svenska välfärdsstaten förväntas vi välja aktiefonder för pensionssparande och elbolag med samma naturlighet som vi väljer att köpa mat. Men, vågar vi lita på våra egna beslut i dessa frågor eller är vi utelämnade att lita på andra?

Vår idé, som också är upphovet till den här boken, är att det som håller organisationer och samhällen samman är förtroende. Det är en av grundbultarna i mänskligt handlande; man handlar och ser andra handla till förmån för något utöver det egoistiska. För det mesta tar vi det för givet, men när förtroendekrisen är där, uppstår ett behov av att diskutera vad det är som gör förtroende viktigt. Den här boken väljer därför att ta upp förtroendets betydelse utifrån många olika dimensioner.

ISBN 10: 91-44-02142-9

Slutrapport i form av kompendier till Industrial After Sales Services (IASS).
Att öka marginalerna i eftermarknaden genom industrialisering av tjänster. 2006

Industrializing After Sales Services » – det övergripande projektet
Value Creation » – hur eftermarknadstjänster kan öppna och driva affärsutveckling
Customer touch-points » – förståelse för kundperspektivet och ökad kundmedverkan i
tjänsteutveckling, med hjälp av designmetoder
Cost efficiency » – hur man förbättrar effektiviteten i tjänsteutvecklingsprocessen
Prices and contracts for service selling » – servicekontrakt och prismodeller

Kompendierna går att ladda ner direkt från vår hemsida, eller beställas via mtc:marie.wahlstrom@mtcstiftelsen.se

E-business value creation. 2002

A future-oriented and though stimulating booklet about electronic business between companies, e-B2B, based on hands-on experiences and knowledge sharing management dialogues involving participating companies of the e-B2B industry research projekct. It is prepared and produced by the Foundation of Marketing Technology Centre, MTC, in cooperation with Linköpings University.

ISBN 91-971430-2-2

Competing in a service economy
Anders Gustafsson, Michael D Johnsson; University of Michigan Business School. 2003

Competing in a service economy is a hands-on guide to creating services, with illustrative examples from service-oriented companies including Disney, Ericsson, IKEA, SAS and Telia mobile. This practical resource for executives, general managers, and managers in marketing, operations, and human resources reveals how to gain a competetive advantage by creating and implementing a strategic plan that will ultimately improve their organization’s services.

ISBN 0-7879-6156-6

New service development and innovation in the new economy
Bo Edvardsson, Anders Gustafsson, Michael D Johnson, Bodil Sanden. 2000

New service development and innovation in the new economy focuses on one of the key issues in the management of a modern firm – the introduction and development of new competetive services. This book combines both theoretical and applied approaches and incorporates a number of case studies.

ISBN 91-44-01559-3