Publikationer

Under de år som MTC varit verksamt har stiftelsen varit delaktig i en mängd projekt. Här har vi samlat en del rapporter och böcker som MTC har varit delaktiga i.
MTC publikationer »

MTC Stiftelsen har även under åren stöttat ett antal forskare via stipendier mm. Dessa forskares avhandlingar, och även andra intressanta avhandlingar finns att beställa. Mer information om detta som ett urval av avhandlingar finns på vår hemsida.
Exempel på avhandlingar »

Genom vår verksamhet kommer vi även i kontakt med en hel del annat material som kan vara av intresse både för akademi och näringsliv. Vi lägger ut ett urval av det material som finns att tillgå.
Litteratur och artiklar »