Projekt

MTCs roll som kunskapsmäklare återspeglas bl a i sättet att etablera och driva projekt.Dessa involverar både akademin och näringslivet , och i projektens genomförande sker löpande ett utbyte mellan forskare och företag.

Dommino

I dialogen mellan dem utvecklas ömsesidigt ett lärande och projektens resultat är såväl lösningar på företagens utmaningar och frågeställningar som forskningsrapporter och avhandlingar.

Genom åren har MTC medverkat i tillkomsten av mer än ett fyrtiotal akademiska avhandlingar, och projekten involverar flera universitet och företag.

Pågående Projekt »

Avslutade Projekt »