Progressiv digital utveckling – nytt Vinnova-finansierat projekt

Under drygt ett år framåt kommer MTC, tillsammans med bland annat Handelshögskolan i Stockholm och KTH, driva ett projekt som strävar efter att öka den digitala förändringshastigheten hos organisationer. Detta genom att tydliggöra exempel på hur de tar sig an möjligheterna och hanterar riskerna med en digital omställning. Primärmålgruppen är inte de heldigitaliserade företagen, utan snarare de företag som har eller kommer att ha en stor del av sin verksamhet digitaliserad. Det omfattar både privat och offentlig sektor.

Vi kommer gemensamt sammanställa och ta tillvara på den kunskap som genererats i flera stora projekt om digital innovation och organisation. Utöver det kommer vi att utveckla och testa nya verktyg som möjliggör att flera parter aktivt kan lära sig från hur företag har organiserat sin verksamhet för att nå framgång i digitala satsningar. De interaktiva verktyg som blir resultatet av projektet kommer lyfter fram verkliga case som behandlar de affärsstrategiska utmaningarna med digitalisering.

För att komplettera casen och möjliggöra ökad kunskap om digitalomställning kommer vi under 2017 arbeta fram en antologi med kunskapsinnehåll genererad från forskningsprojekt i framkant. Antologin kommer skrivas för en management-målgrupp. Den kommer innehålla både case och tydliggöra möjliga ageranden för framgångsrik digitalisering. I anslutning till antologin kommer även ett publikt seminarium genomföras.