Sociala Media

Vad upplever konsumenter känslomässigt vara värde vid konsumtion, t.ex. på Internet, via bloggar och andra sociala medier? Hur förhåller sig företag till internet och sociala medier.

I vår gemensamma forskning om konsumentbeteende på internet, som vi bedrivit sedan 2006, har vi noterat att en mer känslodominerad logik har börjat växa fram. Företagen försöker skapa känslomässiga band genom att kunden kan visa vem den är eller vill vara och ge en social grupptillhörighet för kundens konsumtion. Denna nya logik betonar kundens makt i förhållande till företaget och nödvändigheten av att förstå kundens upplevda verklighet.

Vi vill ta ett helhetsgrepp kring livet på nätet både vad gäller tjänster och sociala medier etc.

Vad vill kunderna och företagen få ut av livet på nätet?
Hur åstadkomma värdeskapande för både kunder och företag.?
Är Facebook slöseri med anställdas tid eller nyttigt verktyg för mitt företag?
Är Twitter meddelande om vad grannen fick till frukost eller effektivt verktyg för produktlansering?
Facebook, Twitter,bloggar, Google… Nätet har påverkat vårt umgänge både vänner emellan och med auktoriteter. Av den totala Svenska befolkningen mellan 9-79 år har faktiskt hela 84 % tillgång till internet i hemmen. Och dessutom har 73 % av hushållen tillgång till bredband. De är ”broadbanders”, som har anammat en digital livsstil, där en snabb och säker uppkoppling är en förutsättning för det dagliga livet. Dessutom är 39 % av internetanvändare medlemmar i någon webbgemenskap – en community. Vilka konsekvenser får ett beteende där man vill delta på nätet och dela med sig av sina konsumenterfarenheter såväl positiva som negativa till såväl kända som okända för ditt företag? Om kunden aktivt vill engagera sig för att förbättra din produkt. Kan ditt företag dra någon fördel av detta engagemang?

Några frågor vi själva intresserat oss för och skriver om är:

Hur påverkar kundernas ökade makt över kommunikationen ditt företag och dess marknadsföring?
Vari består värdet att vara social med vännerna på nätet?
Vem bloggar om ditt företag, läser någon och bör du bry dig?
Hur skapar företag förtroende på nätet?
Vad är viktigast för kunden?
Hur utveckla tjänster på nätet som kunden uppfattar verkligen skapar värde?