Mobila tjänster

Mobiltelefoner är en av världens största konsument-elektronikprodukter. Under 2009 såldes det 1,1 miljard mobiltelefoner (till en världsbefolkning av 6,8 miljarder människor). Jämför det med att det såldes 300 miljoner TV-apparater, 270 miljoner PC (inklusive netbooks) och 250 miljoner DVD spelare.

Användarbasen för SMS är 2,5 gånger högre än antalet epostanvändare, telefonen är på väg att bli den mest använda klockan när allt fler människor slutar använda armbandklockor, det finns troligen fler kameramobiler än alla kameror som någonsin har tillverkats, och så vidare.

Även om vi i västvärlden tänker på webben, smartphones och iPhone när vi talar om mobila tjänster finns det ett stort antal framgångsrika tjänster som bygger på de enklare teknologierna röst, SMS, MMS och WAP, vilka idag alla är inbyggda i de flesta telefoner som är i bruk. Däremot tyder mycket på att den framtida utvecklingen kommer att bli snabbast inom smartphones och ett fullvuxet ”mobilt internet”.

Intresset för mobilt internet var i början svalt. Det som fick marknaden att lossna var en kombination av faktorer. En var den nya operatören Tre som kring 2005 satt med ett utbyggt mobilnät men för få kunder. För att fylla nätet med trafik gjorde man aggressiva prissänkningar på mobil data samt lanserade mobilt bredband för laptops vilket tvingade övriga teleoperatörer att följa med. Bättre terminaler med större skärmar – lanseringen av iPhone – genomslag av Facebook som läpade sig i dessa plattformer drev också utvecklingen och användandet frammåt. Detta är en stark indikation på att kommunikation och interaktivitet med andra människor (sociala media) kommer att bli viktigare för framtidens mobila tjänster än traditionella envägs innehållstjänster.

De flesta prognoser talar för att brett genombrott av smartphones de kommande fem åren. När den installerade basen växer skapas förutsättningar för ett helt ekosystem av mobila tjänster på samma sätt som när internets ekosystem växte snabbt i slutet av 90-talet.