Nytt nationellt center för inköpsforskning

EFFSO Group AB stödjer nationellt center för inköpsforskning
För att främja utvecklingen på inköpsområdet, med särskilt fokus på digitalisering och hållbarhet, har EFFSO Group AB beslutat att genom en donation stödja bildandet av ett nationellt center för inköpsforskning. Verksamheten kommer att bedrivas inom stiftelsen Marknadstekniskt Centrum som har en 40-årig historia som brygga mellan näringsliv och akademi inom marknadsrelaterade ämnen såsom inköp och försäljning. Syftet är att främja inköpsforskning i Sverige genom att samla forskningsinsatser från olika akademiska institutioner. I ett första steg har samarbeten inletts med Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan. Ambitionen är att fler akademiska institutioner inom landet successivt ska delta i forskningscentrets verksamhet.

”Genom denna donation fortsätter EFFSO Group AB att utveckla svenska inköpsorganisationer, vilket vi har gjort ända sedan starten för 14 år sedan. Personligen brinner jag för den akademiska forskningen som komplement till det ständiga utvecklingsarbete som bedrivs inom näringslivet och inom offentliga organisationer. Jag tror dessutom att inköpsforskning kopplad till hållbarhet och digitalisering kan ge svenska företag en stor och viktig konkurrensfördel. Vi har många starka exportföretag med höga ambitioner inom båda dessa områden och därför är forskning för att skapa en inblick i hur dessa frågor ska drivas ett viktigt komplement”, säger Mattias Hultheimer, koncernchef för EFFSO Group AB.

”Vår donation kommer att säkerställa att vi kan etablera centrets verksamhet med en doktorandtjänst under de kommande tre åren. Samtidigt för vi dialoger med flera av Sveriges ledande företag för att säkerställa ytterligare finansiering och därmed lägga grunden till en betydligt mer omfattande verksamhet. Historiskt sett har andra europeiska länder som t.ex. Nederländerna och Storbritannien varit starkare inom inköpsforskning men jag tror att Sverige har goda förutsättningar att bli ledande på området. Det skulle bidra till ökad konkurrenskraft hos våra företag”, fortsätter Mattias Hultheimer.