MTC Challengegrupper

Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC

MTC överlåter Challengegrupperna till KTH Executive School

Stiftelsen MTC överlät per 1 januari 2016 sina Challengegrupper till KTH Executive School. Det genom att KTH Executive School förvärvat MTC i Stockholm AB. Bolaget innehöll vid förvärvet endast Challengegrupperna, inklusive de medarbetare, som för närvarande arbetar med dessa för MTC.

Föreståndaren för Stiftelsen MTC, Staffan Movin, kvarstår i stiftelsen, och kommer under kommande år  även att använda en del av sin tid för att arbeta med Challengegrupperna  när dessa drivs i regi av KTH Executive School . Övrig verksamhet i Stiftelsen MTC påverkas inte av överlåtelsen.

– MTCstiftelsens styrelse är mycket nöjd med att KTH Executive School har intresse av att överta Challengegrupperna, dels genom att överta pågående grupper och dels genom att utveckla Challengegrupperna vidare, säger MTC-styrelsens ordförande Roland Fahlin. Vi har överenskommit att KTH Executive School får använda MTC:s varumärke även fortsättningsvis på den verksamheten så länge den bedrivs i linje med stiftelsens ändamål.

– Challengegrupperna kommer att kunna utvecklas positivt i regi av KTH Executive School , säger stiftelsens föreståndare Staffan Movin. Stiftelsen MTC har begränsade möjligheter att fånga upp hela potentialen i Challengegrupperna och där kan KTH Executive School erbjuda en bra möjlighet till utveckling, samtidigt som jag tror att grupperna kan innebära en bra möjlighet även för KTH Executive Schools egen utveckling.
————————————————————————————————
Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC, bildades på 70-talet och har som huvudsaklig uppgift att stödja och medverka i interaktion mellan näringsliv och akademi inom marknadsföringsområdet. Det sker genom att initiera och medverka i forskning och aktiviteter för att sprida forskningsresultat.

 KTH Executive School är Kungl Tekniska Högskolans vidareutbildning av chefer.

Challengegrupperna är en metod att sammanföra nyckelpersoner i ett antal företag för att i en form av projektarbete analysera och utveckla specifika frågor för företagens/branschens utveckling. Det sker genom medverkan av akademiker som ligger långt framme i relaterade forskningsområden. För närvarande är 12 grupper aktiva eller i uppstart.