Inköpsforskning, ett nytt nationellt center

MTC är plattformen för ett nytt center kring inköpsforskning. Akademiskt ansvariga för forskningsverksamheten är Professor Hans Kjellberg och Professor Per Andersson, båda vid Institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm.

”Satsningen på ett nationellt center för inköpsforskning är mycket spännande och ligger väl i tiden. Vi ser initiativet som en bra möjlighet för oss att bygga upp ny kompetens inom inköpsområdet, ett ämne som ligger oss extra varmt om hjärtat då Institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm en gång i tiden hade Sveriges första professur inom inköpsforskning. Både hållbarhet och digitalisering är dessutom prioriterade forskningsområden hos oss och har en direkt koppling till inköp. Att lyckas med hållbara inköp kommer till exempel att ha en mycket stor effekt på de flesta företags totala hållbarhetsprofil”, säger Hans Kjellberg, Chef för Institutionen för Marknadsföring och Strategi.

”Vid Institutionen har vi sedan många år bedrivit forskning om digitaliseringens effekter på affärsutveckling, affärsmodeller och organisering. Med ett nytt nationellt center för inköp ser vi stora möjligheter att koppla samman denna forskning med inköp. Ett framgångsrikt utnyttjande av den pågående digitaliseringen erbjuder nya källor till konkurrenskraft. Vi kan se hur nya digitala teknologier såsom artificiell intelligens på bred front börjar förändra förutsättningarna för inköp. Ett nytt center för inköp kan bli en central nod för att utveckla viktig, ny kunskap om digitaliseringens effekter”, säger Per Andersson, professor vid Institutionen för Marknadsföring och Strategi.