Forskarlunch: Om varumärkesrisker och möjligheter!

Välkommen att lyssna till varumärkesexperten och handelsprofessorn Rickard Wahlund, chef över institutionen Marketing and Strategy på Handelshögskolan i Stockholm, samt the Center for Media and Economic Psychology. Richard kommer att prata om risker och möjligheter i ett hållbart företaga.

På höstterminens första forskarlunch tittar vi på risker och möjligheter i ett hållbart företagande ur ett varumärkesperspektiv. Att få sin företagsimage skadad leder många gånger till negativa konsekvenser, inte minst ekonomiska. Och medierna spelar här en avgörande roll. Att göra sådant som uppfattas positivt ur intressenters perspektiv kan samtidigt innebära affärsmöjligheter! Det handlar delvis om så kallad Corporate Social Responsibility – CSR – men fokuserar inte på företagens ansvar, utan på de faktiska affärsrisker och -möjligheter som olika företagsageranden medför.

Vilka är ett företags imagerisker eller -möjligheter?
Kan riskerna och möjligheterna mätas?
Hur hanterar man riskerna?

Läs mer och anmäl dig >