EdTech Sweden

EdTech Sweden är en exklusiv konferens för beslutsfattare inom högre utbildning, corporate education, myndigheter, näringsliv och politik där finns anledning att utnyttja Educational Technology för att kostnadseffektivt öka resultat och skapa en modern struktur som möter framtidens kompetenskrav. Det handlar ytterst om konkurrenskraft på individ, organisation och nationell nivå.

Den 12-13 november presenteras konferensen Bridging the Gap. Vi bygger ett starkt nätverk för att utbyta erfarenheter, inspireras och kontinuerligt uppdateras kring frågor om utveckling och omvärldsbevakning. Konferensen har ett uttalat mål om “att göra” och inte bara prata, därför lägger vi upp dagarna med en hög grad av interaktivitet. Det är dags att gå från ord till handling och tillsammans skapa en arena för förståelsen av EdTech, användandet av EdTech och vikten av att utbildningsanordnare/chefer och beslutsfattare förstår vikten av att ”ställa om”. Man behöver samordna kompetens kring lösningar som fungerar och strategier för hur dessa implementeras och får kraft i lärprocesserna på alla nivåer.

Läs mer om EdTech Sweden >