Digitaliseringens påverkan på framtidens arbete

Forskarseminarium: Digitaliseringens påverkan på framtidens arbete

Med internet som genomsyrar våra liv, och en digitalisering av det mesta, finns det indikationer på att ”arbete” så som vi definierar det kommer förändras markant i en snabb takt.

Frågan är om inte något större håller på att inträffa just nu; förutom att man delar överkapacitet av varor och tjänster via internet-aktiverade plattformar. Faktum är att demonstrationer mot plattformar som Uber och Airbnb tyder på att hela arbetets natur håller på att omdefinieras.

I detta forskarseminarium kommer vi ta en titt på några av dessa begrepp, samt den större bilden av hur värde upplevs och värdeskapande förändras i samhället. Vi kommer även föra en diskussion om framtiden för arbete, och dess förändrade förutsättningar

Välkommen på lunchseminarium den 4 maj, kl 12:00-13:00 (lättare förtäring samt mingel från kl 11:30)

läs mer och anmäl dig här»