Challengegrupper

MTC:s Challengegrupp är en lösningsorienterad metod för analys och processande av företags utmaningar. Tanken bakom Challengegrupperna är att ett antal företag samlas kring ett tema ca 3 gånger under ett år, där även akademiker som ligger långt fram med sin forskning deltar för att erbjuda gruppen akademiskt djup.

Deltagarna skapar genom lösningsorienterade diskussioner och erfarenhetsutbyte företagsanpassade idéer och resultat som hela gruppen kan dra nytta av. MTC:s roll i gruppen är processledare, som ska se till att facilitera utbytet och nyttan i gruppen.

Lärande i grupp

Genom att föra samman ca 10 personer i liknande position på olika organisation/företag och utomstående handledare erbjuds en mycket kraftfull metod och kompetensarena för att lösa de problem som en organisation kan tänkas stå inför. I grupperna får man möjlighet att fördjupa sig i frågeställningar som är hämtade från gruppmedlemmarnas företag eller organisationer. Gruppens förslag till lösningar ska vara direkt applicerbara på den egna arbetssituationen. Frågeställningarna kan vara av varierande slag, men alltid kopplade till det aktuella temat för gruppen.

Vill du veta mer om konceptet eller om någon grupp specifikt, kontakta gärna Marie Wahlström »