Inlägg av Marie Wahlström

Sustainable development

Sustainable development needs stimuli! It’s not a tall order, argues Staffan Movin, who calls for cooperation between society, academia and business. Read the article Sustainable Developmen »

Strategic Asessment

Övergången till en utökad tjänsteaffär kräver insikt och samsyn hos alla inblandade. Ökad globalisering med standardisering i produkter och tjänster som följd ställer högre krav på en utvidgad tjänsteaffär. Samtidigt upplever företagen att tjänsteaffären inte utvecklas i en takt som är tillräcklig för att behålla eller öka konkurrenskraften. Övergången från produktlogik till tjänstelogik innebär att […]