Inlägg av Marie Wahlström

Inköpsforskning, ett nytt nationellt center

MTC är plattformen för ett nytt center kring inköpsforskning. Akademiskt ansvariga för forskningsverksamheten är Professor Hans Kjellberg och Professor Per Andersson, båda vid Institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm. ”Satsningen på ett nationellt center för inköpsforskning är mycket spännande och ligger väl i tiden. Vi ser initiativet som en bra möjlighet för […]

Nytt nationellt center för inköpsforskning

EFFSO Group AB stödjer nationellt center för inköpsforskningFör att främja utvecklingen på inköpsområdet, med särskilt fokus på digitalisering och hållbarhet, har EFFSO Group AB beslutat att genom en donation stödja bildandet av ett nationellt center för inköpsforskning. Verksamheten kommer att bedrivas inom stiftelsen Marknadstekniskt Centrum som har en 40-årig historia som brygga mellan näringsliv och […]

Progressiv digital utveckling – nytt Vinnova-finansierat projekt

Under drygt ett år framåt kommer MTC, tillsammans med bland annat Handelshögskolan i Stockholm och KTH, driva ett projekt som strävar efter att öka den digitala förändringshastigheten hos organisationer. Detta genom att tydliggöra exempel på hur de tar sig an möjligheterna och hanterar riskerna med en digital omställning. Primärmålgruppen är inte de heldigitaliserade företagen, utan […]

Uppskattad samverkan IUC och MTC – tjänsteaddering

Under 2016 har MTC varit stödjande till Industrins utvecklingscentra i Jämtland, IUC Z, genom att stödja ett urval av mindre företag i deras omställningsprocess till en mer tjänstebaserad verksamhet. Det första projektet har precis avslutats med ett tydligt värdefullt output hos de deltagande företagen. Ett av företagen ändrade sin affärsidé under programmet, från enbart tillverkning […]

Kunskapsbaserad marknadsföring

Den 1 februari inbjöd MTC tillsammans med Annonsörsföreningen in till ett lunchseminarium om: ”Kunskapsbaserad marknadsföring” med Uppsalaforskarna Leon Caesarius och Jukka Hohenthal. De har släppt en bok i ämnet  i höstas, vi fick på seminariet höra om möjligheter och hinder med att utnyttja dagens digitalisering för att arbeta med större insikt i sin marknadsföring.  

Projektet ”Analys av Ekosystem med IoT” – halvvägs

Under 2016 har MTC varit delprojektledare för ett par områden i projektet ”Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av ´IoT´ för produkter och tjänster” som finansieras av Vinnova genom det strategiska innovationsområdet Internet of Things Sverige. KTH Wireless är huvudprojektledare. Projektet syftar till att studera ”varför” och ”hur” företag och organisationer […]

Skapa kundvärde i Världsklass

Den 17 mars 2016 medverkade MTC med inspirationsföreläsningar kring temat att skapa kundvärde i världsklass. Kring temat spelades det även in korta inslag på video. Några av dem var: Professor Björn Axelsson, HHS, som pratar om inköp och kundvärde . Professor Johnny Lind, som tar upp aspekter på Ekonomistyrning och kundrelationer. Vill du se inläggen, kontakta […]

Ekosystem för Internet of Things

MTC samverkar med KTH Wireless (Inst för Kommunikationssystem) i ett projekt tillsammans med ett antal företag. Projektet syftar till en analys av ekosystem inom olika branscher, och utreda potentialen för användning av “IoT” för produkter och tjänster.