Styrelsen

I styrelsen för stiftelsen MTC ingår:

Peter Berggren

Fredrik Bergström

Roland Fahlin, Ordf

Thomas Fuchs

Staffan Movin, Föreståndare/VD

Thomas Thiel

Richard Wahlund

Alexandra Waluszewski