Inköpsforskning, ett nytt nationellt center

MTC är plattformen för ett nytt center kring inköpsforskning. Akademiskt ansvariga för forskningsverksamheten är Professor Hans Kjellberg och Professor Per Andersson, båda vid Institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm.

”Satsningen på ett nationellt center för inköpsforskning är mycket spännande och ligger väl i tiden. Vi ser initiativet som en bra möjlighet för oss att bygga upp ny kompetens inom inköpsområdet, ett ämne som ligger oss extra varmt om hjärtat då Institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm en gång i tiden hade Sveriges första professur inom inköpsforskning. Både hållbarhet och digitalisering är dessutom prioriterade forskningsområden hos oss och har en direkt koppling till inköp. Att lyckas med hållbara inköp kommer till exempel att ha en mycket stor effekt på de flesta företags totala hållbarhetsprofil”, säger Hans Kjellberg, Chef för Institutionen för Marknadsföring och Strategi.

”Vid Institutionen har vi sedan många år bedrivit forskning om digitaliseringens effekter på affärsutveckling, affärsmodeller och organisering. Med ett nytt nationellt center för inköp ser vi stora möjligheter att koppla samman denna forskning med inköp. Ett framgångsrikt utnyttjande av den pågående digitaliseringen erbjuder nya källor till konkurrenskraft. Vi kan se hur nya digitala teknologier såsom artificiell intelligens på bred front börjar förändra förutsättningarna för inköp. Ett nytt center för inköp kan bli en central nod för att utveckla viktig, ny kunskap om digitaliseringens effekter”, säger Per Andersson, professor vid Institutionen för Marknadsföring och Strategi.

Nytt nationellt center för inköpsforskning

EFFSO Group AB stödjer nationellt center för inköpsforskning
För att främja utvecklingen på inköpsområdet, med särskilt fokus på digitalisering och hållbarhet, har EFFSO Group AB beslutat att genom en donation stödja bildandet av ett nationellt center för inköpsforskning. Verksamheten kommer att bedrivas inom stiftelsen Marknadstekniskt Centrum som har en 40-årig historia som brygga mellan näringsliv och akademi inom marknadsrelaterade ämnen såsom inköp och försäljning. Syftet är att främja inköpsforskning i Sverige genom att samla forskningsinsatser från olika akademiska institutioner. I ett första steg har samarbeten inletts med Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan. Ambitionen är att fler akademiska institutioner inom landet successivt ska delta i forskningscentrets verksamhet.

”Genom denna donation fortsätter EFFSO Group AB att utveckla svenska inköpsorganisationer, vilket vi har gjort ända sedan starten för 14 år sedan. Personligen brinner jag för den akademiska forskningen som komplement till det ständiga utvecklingsarbete som bedrivs inom näringslivet och inom offentliga organisationer. Jag tror dessutom att inköpsforskning kopplad till hållbarhet och digitalisering kan ge svenska företag en stor och viktig konkurrensfördel. Vi har många starka exportföretag med höga ambitioner inom båda dessa områden och därför är forskning för att skapa en inblick i hur dessa frågor ska drivas ett viktigt komplement”, säger Mattias Hultheimer, koncernchef för EFFSO Group AB.

”Vår donation kommer att säkerställa att vi kan etablera centrets verksamhet med en doktorandtjänst under de kommande tre åren. Samtidigt för vi dialoger med flera av Sveriges ledande företag för att säkerställa ytterligare finansiering och därmed lägga grunden till en betydligt mer omfattande verksamhet. Historiskt sett har andra europeiska länder som t.ex. Nederländerna och Storbritannien varit starkare inom inköpsforskning men jag tror att Sverige har goda förutsättningar att bli ledande på området. Det skulle bidra till ökad konkurrenskraft hos våra företag”, fortsätter Mattias Hultheimer.

Ny styrelse för MTC!

En ny styrelse för stiftelsen är nu invald. Den består av Sven-Anders Stegare, Hans Kjellberg, Per Andersson och Mattias Hultheimer.

Managing Digital Transformation

Nu kan du beställa boken
Managing Digital Transformation

för 275 kr + moms samt porto

Beställ genom att ange din fakturerings- samt leveransadress i ett mail till: info@mtcstiftelsen.se