Inlägg av Marie Wahlström

Fokus på industriell tjänsteutveckling för strategisk förnyelse och lönsam tillväxt

Det nya affärslandskapet förändrar perspektivet på var och hur tillväxt skapas. Utifrån nära dialoger och serier av utvecklingsprojekt med industriföretagen ser vi att det finns en stark enighet om att lönsamheten flyttar till service och tjänsteintäkter, men också att det finns utmaningar. Ofta blir perspektiven för snäva, vilket då begränsar möjligheterna. Endast en fjärdedel av […]

Forskarlunch: Om varumärkesrisker och möjligheter!

Välkommen att lyssna till varumärkesexperten och handelsprofessorn Rickard Wahlund, chef över institutionen Marketing and Strategy på Handelshögskolan i Stockholm, samt the Center for Media and Economic Psychology. Richard kommer att prata om risker och möjligheter i ett hållbart företaga. På höstterminens första forskarlunch tittar vi på risker och möjligheter i ett hållbart företagande ur ett […]

Digitaliseringens påverkan på framtidens arbete

Forskarseminarium: Digitaliseringens påverkan på framtidens arbete Med internet som genomsyrar våra liv, och en digitalisering av det mesta, finns det indikationer på att ”arbete” så som vi definierar det kommer förändras markant i en snabb takt. Frågan är om inte något större håller på att inträffa just nu; förutom att man delar överkapacitet av varor […]

Communicating Sustainability

– Green Media Choice and Communication Effectivness What are the pitfalls of communicating sustainability? Does the choice of the medium itself, by which a company’s advertising message is carried, communicate something about that company’s responsibility and commitment to care for the green environment based on consumers’ eco-harmful media perceptions? In line with an increasing growth […]

Köpbeslut inom B2B

Välkommen att lyssna till Niklas Bondesson, doktor i marknadsföring vid Stockholms universitet som kommer att prata om köpbeslut inom B2B den 11 februari på ett lunchseminarium. Inköpare, oavsett bransch, brukar ofta ange pris, produkt och leveranssäkerhet som viktigast när de väljer leverantör. Men, stämmer det verkligen? Och hur rationella är egentligen B2B-köp? Seminariet kopplar dessa […]

Sustainable development

Sustainable development needs stimuli! It’s not a tall order, argues Staffan Movin, who calls for cooperation between society, academia and business. Read the article Sustainable Developmen »

Strategic Asessment

Övergången till en utökad tjänsteaffär kräver insikt och samsyn hos alla inblandade. Ökad globalisering med standardisering i produkter och tjänster som följd ställer högre krav på en utvidgad tjänsteaffär. Samtidigt upplever företagen att tjänsteaffären inte utvecklas i en takt som är tillräcklig för att behålla eller öka konkurrenskraften. Övergången från produktlogik till tjänstelogik innebär att […]