Inlägg av Marie Wahlström

Kunskapsbaserad marknadsföring

Den 1 februari inbjöd MTC tillsammans med Annonsörsföreningen in till ett lunchseminarium om: ”Kunskapsbaserad marknadsföring” med Uppsalaforskarna Leon Caesarius och Jukka Hohenthal. De har släppt en bok i ämnet  i höstas, vi fick på seminariet höra om möjligheter och hinder med att utnyttja dagens digitalisering för att arbeta med större insikt i sin marknadsföring.  

Projektet ”Analys av Ekosystem med IoT” – halvvägs

Under 2016 har MTC varit delprojektledare för ett par områden i projektet ”Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av ´IoT´ för produkter och tjänster” som finansieras av Vinnova genom det strategiska innovationsområdet Internet of Things Sverige. KTH Wireless är huvudprojektledare. Projektet syftar till att studera ”varför” och ”hur” företag och organisationer […]

Skapa kundvärde i Världsklass

Den 17 mars 2016 medverkade MTC med inspirationsföreläsningar kring temat att skapa kundvärde i världsklass. Kring temat spelades det även in korta inslag på video. Några av dem var: Professor Björn Axelsson, HHS, som pratar om inköp och kundvärde . Professor Johnny Lind, som tar upp aspekter på Ekonomistyrning och kundrelationer. Vill du se inläggen, kontakta […]

Ekosystem för Internet of Things

MTC samverkar med KTH Wireless (Inst för Kommunikationssystem) i ett projekt tillsammans med ett antal företag. Projektet syftar till en analys av ekosystem inom olika branscher, och utreda potentialen för användning av ”IoT” för produkter och tjänster.

MTC Challengegrupper

Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC MTC överlåter Challengegrupperna till KTH Executive School Stiftelsen MTC överlät per 1 januari 2016 sina Challengegrupper till KTH Executive School. Det genom att KTH Executive School förvärvat MTC i Stockholm AB. Bolaget innehöll vid förvärvet endast Challengegrupperna, inklusive de medarbetare, som för närvarande arbetar med dessa för MTC. Föreståndaren för Stiftelsen […]

Lunchseminarium: Vad är Upplevelseekonomin 4.0?

Välkommen på lunchseminarium om Upplevelseekonomi den 19 november, kl 12:00-13:00 (enklare mingellunch från kl 11:30) Det har gått drygt ett och ett halvt decennium sedan begreppet upplevelseekonomi (eng. Experience Economy) myntades. Innan dess talade i stort sett ingen om upplevelsemarknadsföring och ännu färre om ”Experience Management” eller ”User Experience”. Idén om att fokusera på konsumentens […]

EdTech Sweden

EdTech Sweden är en exklusiv konferens för beslutsfattare inom högre utbildning, corporate education, myndigheter, näringsliv och politik där finns anledning att utnyttja Educational Technology för att kostnadseffektivt öka resultat och skapa en modern struktur som möter framtidens kompetenskrav. Det handlar ytterst om konkurrenskraft på individ, organisation och nationell nivå. Den 12-13 november presenteras konferensen Bridging […]

Skapa kundvärde i världsklass

För att vara framgångsrik i den starkt konkurrensutsatta stålindustrin, måste svenska företag fortsätta att utveckla ett ännu större värde för sina kunder. Det behövs ett starkt fokus, och nya sätt att leverera kundvärde i världsklass. Välkommen till en inspirationsföreläsning Den 12 november kl 9:00-12:00, med efterföljande mingellunch Lokal: Elmia Meetings, Elmiavägen 11, Jönköping Under detta […]

Lunchseminarium: Sociala Innovationer

Välkommen på lunchseminarium om Sociala Innovationer den 2 oktober, kl 12:00-13:00 (enklare mingellunch från kl 11:30) På lunchen får vi veta mer om sociala innovationer och varför det är en viktig och stark trend i Sverige och EU just nu. I en värld där det blir svårare och svårare att nå igenom till konsumenterna så […]